MORE FRIENDS – MORE REWARD

Chương trình Giới Thiệu dành cho người dùng T-Rex

Thêm bạn – thêm vui – thêm ưu đãi! Như một cách tri ân của chúng tôi dành cho các thành viên khi giới thiệu bạn bè mình tham gia T-Rex

THAM GIA NGAY

3 Bước Tham Gia Đơn Giản

BƯỚC 01

Tạo link giới thiệu

Đăng ký tài khoản
Lấy ra một link giới thiệu của bạn

Nhận link giới thiệu

BƯỚC 02

Mời bạn bè đăng ký

Mời bạn bè đăng ký sử dụng sàn thông qua link của bạn sẽ nhận trực tiếp 2 USDT và nhận được phần thưởng từ phí khi họ giao dịch thành công.

BƯỚC 03

Nhận phần thưởng

Nhận phần thưởng lên đến 20% phí giao dịch.

Điều kiện nhận ưu đãi

  • Chương trình có hiệu lực từ ngày 11/4/2019, kết thúc vào ngày 14/02/2020
  • Hoa hồng bạn nhận được ban đầu sẽ được đặt ở mức 20% phí giao dịch
  • Khi có hơn 50 bạn bè đăng ký tài khoản đạt tiêu chuẩn (hoàn thành KYC) thông qua link giới thiệu của bạn thì sẽ được hưởng chế độ khách hàng thân thiết của T-Rex. (Chi tiết sẽ được thông báo sau).
  • Hoa hồng sẽ được trả hàng tuần khi người được giới thiệu giao dịch thành công.
  • Hoa hồng sẽ được trả bằng tiền mã hoá giao dịch tương ứng.
  • Không giới hạn số bạn bè có thể giới thiệu.
  • T-Rex sẽ tiến hành kiểm tra những tài khoản giả mạo hoặc các hoạt động gian lận và không tiến hành trả thưởng cho các tài khoản này.